امروز : 1393/02/05             کسب عنوان سومی کشتی فرنگی جام پیروزی ترکیه را توسط محمد رضا مختاری تبریک می گوییم
 
اعزام سید سعید فرشیدیان به اردوی آمادگی تیم ارتشهای ایران
تاریخ خبر : 1391/03/30
                         

سید سعید فرشیدیان کشتیگیر 66 کیلویی شیرازی و عضو تیم ارتش های ایران برای اردوی آمادگی تیم ارتش ها به تهران اعزام شد.
نفرات برتر این اردو جهت اعزام به مسابقات ارتش های جهان و لیگ برتر کشور انتخاب می شود.گفتنی است که فرشیدیان عضو ثابت تیم منتخب ارتش های ایران می باشد.


بازگشت
 
Powered by : Arian Ronak IT Co. 1391
ArianRonak